Otylka – divadelní komedie

Hraje divadelní spolek TyJáMi.

Původní česká komedie Jaromíra Břehového. Movitý obchodník zdánlivě absurdně věnuje své choti jako dárek k jubileu odtučňovací pobyt v přepychovém sanatoriu, kde se pak následně odvíjí jednoduchý příběh vzpoury sebevědomé ženy proti všemu a všem. Otylka totiž postupně rozkrývá tajenou spolupráci svého chotě s pracovníky sanatoria, a to za účelem zabránění jejího návratu domů, kam si mezitím její choť přivedl jako družku její nejlepší kamarádku. Nebojácná Otylka vezme události do svých rukou a ty dostávají závratný spád.

Hrají:
Sabina Šmatová, Milan Cimrman, Dominik Honzl, Pavel Neumann, Adam Materna, Mirka Jaroševská, Ivana Havelková, Adéla Špulková, Dáša Dandová, Tomáš Kopecký, Michal Michael

Režie a dramaturgie – Mirka Jaroševská
Kostýmy – Sabina Šmatová
Scéna, grafika, kulisy – Ivana Havelková

Začátek: 19.00

Rezervovat