Víkendový improvizační workshop pro začátečníky

Víkendový workshop pro improvizací dosud nepolíbené. Neuvěřitelně zábavná forma osobnostního rozvoje.

Metodami divadelní improvizace rozvíjíme osobnost a dovednosti účastníků potřebné pro radostný a spokojený život. Učíme lidi znovu si hrát, brát život s nadhledem, lehkostí a radostí. Přijímat svoje chyby a umět s nimi naložit jako s výzvou. Rozvíjíme schopnost reagovat na nečekané situace, nenechat se jimi zaskočit a cítit se u toho dobře. Pracujeme na rozvoji spolupráce, kreativity, komunikace, veřejném vystupování a prezentačních dovednostech. Trénink improvizace podporuje autenticitu, spontaneitu a odvahu kráčet do nových věcí. Pomáhá lidem dostat se sami k sobě a lépe se poznat, objevit v sobě nové nepoznané možnosti nebo limity, na kterých je možné pracovat.